Đào tạo kỹ năng sinh tồn cùng IOGT

Kỹ năng sinh tồn

IOGT Việt Nam (Tổ chức Sinh viên – Học sinh vì Nếp sống Lành mạnh) là tổ chức Phi chính phủ của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thành lập ngày 01/02/2000. IOGT có nhiệm vụ dùng các phương pháp giáo dục, văn hóa, văn nghệ để phòng/chống các chất gây nghiện cho mọi lứa tuổi.

IOGT Việt Nam được Bộ Nội vụ cho phép thành lập YMTC – Youth Methodology Training Centre (Trung tâm Đào tạo Phương Pháp Tổ chức Vui chơi cho Thanh thiếu niên) vào ngày 22 tháng 12 năm 2005. YMTC tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên nghiệp với hơn 400 bài tập của các nước Bắc Âu, Tây Âu, Hàn Quốc, đặc biệt là hệ thống bài tập Thử thách Lãnh Đạo của Hải Quân Hoa Kỳ, được dân sự hóa để phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

YMTC tổ chức các chương trình đào tạo theo phương pháp trải nghiệm thực tế. Bộ kỹ năng như Làm việc nhóm, Lãnh đạo, Tổ chức, Giao tiếp, Quản lý xung đột, Quản lý thời gian, Đánh thức tiềm năng con người là các bài học độc quyền của IOGT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MỘT VÀI DỰ ÁN KHÁC

Array