Dự án Đào tạo Marketing InHouse

Đào tạo In House

Dự án đào tạo InHouse là một trong thế mạnh của Chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá thực trạng doanh nghiệp của quý vị qua việc truy vấn, khảo sát nhận diện và đánh giá hệ thống 7 P’s.

Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ các kênh Online của doanh nghiệp:

  • Social Media Marketing
  • Quảng cáo – Bán hàng online
  • SEO – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
  • Trade Marketing
  • Brand Marketing

Ngoài ra, nếu quý vị nếu có nhu cầu tư vấn giải pháp công nghệ thông tin nhằm số hóa tài liệu, quy trình nghiệp vụ… nhằm nâng cao doanh thu thì đây cũng là điều chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ được quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MỘT VÀI DỰ ÁN KHÁC

Array